Pavel Hrk (Kovačica, 1922–1996)

pavel hrkJeho rodičia boli Zuzana a Ďuro Hrk. Ukončil štyri ročníky základnej školy v rodnej Kovačici a potom ďalšie tri ročníky učňovskej školy v Kačareve. Pracoval ako stolár. To, že bol priamym účastníkom druhej svetovej vojny, bolo pre neho veľmi traumatizujúcou skúsenosťou a insitné maliarstvo mu do istej miery pomohlo, aby to prekonal. V roku 1953 sa pridal k miestnej výtvarnej sekcii Kultúrno- osvetového spolku Pokrok. Jeho obľúbeným motívom bola príroda. Začal vystavovať v roku 1954, v rámci podujatia Kovačický október. Vystavoval v rámci kolektívnych výstav doma a v zahraničí.