Јán Veňarský (Kovačica, 1928–1985)

jan venarskyUkončil štyri ročníky základnej školy. V rodnom mestečku bol poľnohospodárom. S manželkou Zuzanou mal dcéru Zuzanu (vydatá Lenhartová) a syna Jána. Svoj maliarsky talent po prvýkrát verejne predstavil počas výkonu vojenskej služby, kvôli nutnosti vyrobiť nástenné noviny. Insitnému umeniu sa venoval od roku 1954, až do konca svojho života. Namaľoval približne 800 obrazov. Jeho obľúbeným maliarskym motívom boli kone, príroda, folklórne prvky a znázornenia sviatkov z dedinského života. Vystavoval v rámci podujatia Kovačický október. Okrem iných ocenení, dostal aj striebornú plaketu, pri príležitosti osláv 30. výročia konania Kovačického októbra.