Ján Kňazovic (Kovačica, 1925–1985)

jan knazovicBol poľnohospodárom. Ukončil šesť ročníkov základnej školy. S manželkou Marou mal dcéru Annu. Maľovať začal keď bol vojakom, pred koncom druhej svetovej vojny. Bol jedným z prvých maliarov insitného maliarstva v Kovačici. Jeho tvorba bola inšpirovaná motívmi, ktoré súviseli so životom na dedine. Mal veľký počet samostatných (približne 100) a kolektívnych výstav (približne 400) doma a v zahraničí. Vystavoval v rámci podujatia Kovačický október, v období od roku 1952 až 1985. Obrazy od tohto autora sa nachádzajú v početných súkromných zbierkach, ako aj v zbierkach múzeí po celom svete (Louvre, Vatikán, atď.). Za svoju umeleckú tvorbu dostal mnoho cien a ocenení.