Ján Garaj (Kovačica, 1930–2003)

jan garajUkončil štyri ročníky základnej školy a dva ročníky meštianskej školy. S manželkou Máriou mal tri dcéry – Máriu, Annu a Katarínu. Bol poľnohospodárom a stavbárom v Belehrade a v Nemecku. V Kovačici navštívil výstavu insitného maliarstva v roku 1955, po ktorej, ako sám hovoril, cítil potrebu, aby sa aj sám pokúsil maľovať. Kamarát a sused Kňazovic mu v súvislosti s maľovaním pomohol svojimi radami. Garajove maľby znázorňujú ťažké dedinské práce. Výtvarný výraz je v súlade s trpkým a ťažkým spôsobom života, ktorý je na obrazoch znázornený surovo a hrubo. Namaľoval približne tristo obrazov. Prvýkrát vystavoval v roku 1960, v rámci podujatia Kovačický október. Zúčastňoval sa aj kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Samostatnú výstavu mal v roku 2000 v Kovačici a v Bratislave.