Ján Bačúr (Padina, 1937)

jan bacurS manželkou Rozinou má dcéru Vericu a syna Miroslava. Po prvýkrát vystavoval svoje práce keď mal trinásť rokov, v rámci kolektívnej výstavy v Padine. Na výkone povinnej vojenskej služby maľoval nástenné noviny. Pracoval na obecnom úrade v Padine, potom bol tajomníkom v Poľnohospodárskom družstve Dolina. Aktívne hrával futbal a bol tajomníkom Športového družstva Dolina do roku 1979. Tridsať rokov pracoval ako matrikár, od roku 1963. Ukončil strednú administratívnu školu v Belehrade, v roku 1969. Vo svojej výtvarnej tvorbe sa sústreďuje na minulosť vo svojom rodnom kraji, v Padine. Na jeho maľbách je znázornené kvantum etnografických detailov z každodenného života, zo životného a ročného cyklu sviatkov. Maľuje aj portréty. Po prvýkrát vystavoval v rámci podujatia Kovačický október, v roku 1962. V roku 1985 sa stal členom kovačickej galérie, keď mal prvú samostatnú výstavu v Kovačici. Vystavoval samostatne, ale aj v rámci väčšieho počtu kolektívnych výstav doma a v zahraničí.