Ondrej Pilch (Ostojićevo - Banát, 1938 – Pančevo, 1992)

kondrej plichNarodil sa v poľnohospodársko-rybárskej rodine. S manželkou Zuzanou mal dve dcéry – Blaženku a Helenu. Väčšiu časť života strávil pracujúc v Pančeve, v chemicko-priemyselnom závode, ako vysoko-kvalifikovaný zámočník. Maľoval od detstva. Po prvýkrát vystavoval v roku 1964 v Petrovaradíne. Od roku 1974 je členom galérie v Kovačici. Jeho obrazy sú tematicky venované životu „alasov“ – rybárov z Dunaja, Tisy a Tamiša. Maľoval rieku, jej brehy, nebo, ľudí a ich prácu. Špecifickú atmosféru jeho obrazom dáva jedinečná farba neba, ktoré je vždy rovnaké. Jeho dcéry mi to vysvetlili, že je to preto, lebo ryby chodíte chytať buď skoro ráno, alebo v podvečer a vtedy sú tie farby také. Mal vyše 20 samostatných výstav. Vystavoval aj v rámci približne 120 kolektívnych výstav po celej bývalej Juhoslávii a v zahraničí. Dostal mnoho cien a ocenení za umeleckú tvorbu.