Eva Husáriková (dievocké Čížiková) (Kovačica, 1942)

eva husarikovaZákladnú školu ukončila v rodnom meste. S manželom Jánom má synov Janka a Martina. Maľuje od svojej mladosti, povzbudená tvorbou svojej staršej sestry Alžbety Čížikovej. Po prvýkrát vystavovala v rámci podujatia Kovačický október v roku 1969. Okrem olejomalieb, robí aj grafiky a pastel. Vo svojej tvorbe sa inšpiruje folklórnymi motívmi, témami z každodenného života, detailmi z ročného a životného cyklu sviatkov, biblickými motívmi. Okrem toho, maľuje aj zátišia. Tvorba tejto autorky má osobitnú etnografickú hodnotu. Je členkou Galérie insitného umenia v Kovačici, Galérie výtvarných samoukov v Trebni (Slovinsko) a Múzea insitného a marginálneho umenia v Jagodine. Mala veľký počet samostatných (približne tridsať) a kolektívnych (vyše tristo) výstav. Za svoju prácu dostala ocenenia.