Michal Gerža (Kysáč, 1948–Aradáč, 2013)

michal gerzaOsemročnú školu ukončil v rodnom meste. Pracoval ako vodič. Od roku 1970 žil v Aradáči. V období od roku 1976 až 1978 študoval protestantskú teológiu v Novom Sade. Bol kazateľom v baptistickej cirkvi. S prvou manželkou Annou, ktorá umrela v roku 2001, mal dcéru Lýdiu a syna Vladimíra. Od roku 2003 bol v druhom manželstve s manželkou Máriou. Jeho obľúbené maliarske motívy sú príroda, zátišia, dedina a modlitba, samostatnú výstavu mal v Bratislave (Slovensko) v roku 2012. Vystavoval aj v rámci kolektívnych výstav.