Anna Lenhartová (dievocké Husáriková) (Kovačica, 1952)

anna lenhartovaZákladnú školu ukončila v rodnom meste. Vdova, manžel Jano umrel v roku 2003. Od roku 1967 vyrába intarzie (obrazy z dyhy) s insitnými motívmi. Okrem toho, maľuje na keramiku a tekvice a venuje sa aj ľudovým výšivkám. Najčastejšími motívmi na intarziách sú práce na poli, krajinky, motívy spojené s kostolom, obyčaje životného cyklu. V roku 2008 sa stala členkou Galérie insitného umenia v Kovačici. Po prvýkrát vystavovala v rámci kolektívnej výstavy v roku 1968. Pred tým, než sa vydala (v roku 1974), vystavovala pod dievockým priezviskom Husárik. Mala štyri samostatné výstavy: v Belehrade (1973), v Pećinciach (1974), v Dubrovníku (1974) a v Toraku (2005). Vystavovala aj v rámci viacerých kolektívnych výstav doma a v zahraničí.