Alžbeta Sokolová (Коvačica, 1953-2011)

alzbeta sokolovaDcéra Jána Sokolu, ktorý patril medzi prvých insitných maliarov v Kovačici. Ukončila Vyššiu ekonomickú školu. Pracovala ako úradníčka na obecnom úrade v Kovačici. Maľovať začala v roku 1998, na návrh lekára. Malo jej to pomôcť zotaviť sa, po tretej operácii nádoru na mozgu. Maľovala do roku 2006. Najčastejšími motívmi na jej obrazoch sú folklórne motívy, detské hry a život na dedine. Vystavovala na 10. a 11. bienále insitného umenia v Jagodine. Tiež vystavovala aj v rámci kolektívnych výstav doma a v zahraničí.