Mária Vargová (Kovačica, 1954)

maria vargovaGymnázium ukončila v rodisku. Pracovala v poľnohospodárskom družstve ako komerčná úradníčka. Začala maľovať keď zostala bez práce. Okrem maľovania sa veľa rokov venovala aj folklóru a spevu. Jej obľúbené maliarske motívy sú z dedinského života, krajinky. Od roku 1993 je členkou Galérie insitného umenia v Kovačici. Samostatné výstavy mala roku 1993 a 1995 v Kovačici. Vystavovala aj v rámci mnohých kolektívnych výstav.