Pavel Ľavroš (1958)

pavel lavrosS manželkou Katarínou má syna Pavla a dcéru Katarínu. Maľuje od roku 1973. Okrem krajiniek a obvyklých motívov insitného maliarstva, maľuje aj detaily zo súčasného života a technológie (motorka, miešačka na betón a pod.). Okrem maľovania, venuje sa aj hudbe, spieva a hrá na bicie. Komponuje duchovnú hudbu a hrá na bicie na bohoslužbách v pentekostalnej cirkvi. Namaľoval približne päťsto obrazov. Doposiaľ mal tri samostatné výstavy: v Kovačici (1996), v Bratislave, Slovensko (1997), v Belehrade (2000). Vystavoval aj v rámci mnohých kolektívnych výstav doma a v zahraničí.