Štefan Varga (Kovačica, 1959)

stefan vargaGymnázium ukončil v Mostáre v roku 1978. S manželkou Lýdiou má dcéru Marínu. Pracuje ako úradník. Prvú olejomaľbu namaľoval v roku 1977. V roku 1999 sa stal členom Galérie insitného umenia v Kovačici. Jeho najčastejšie maliarske motívy sú spojené s témami z každodenného života na dedine v minulosti. vystavoval v rámci mnohých kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Doposiaľ mal štrnásť samostatných výstav. Zúčastnil sa aj mnohých výtvarných kolónií.