Juraj Ľavroš (Padina, 1963)

juraj lavrosS manželkou Evou má dcéry Lilianu a Lýdiu. Pracoval vo firme Staviteľ v Kovačici a získal kvalifikáciu tesár. Pracoval aj v Nemecku, ale nie dlho, kde získal kvalifikáciu na prácu so sadrokartónom a robenie fasád. Okrem toho, robí aj omietky. Aktívne hrá na bicie od svojich 15. rokov. Mal svoju skupinu súčasnej hudby pod názvom Prečo. Hrá na tradičnom slovenskom hudobnom nástroji – na fujare. Jeho obľúbené maliarske motívy sú husi. Členom Galérie insitného umenia v Kovačici sa stal v roku 1994. Doposiaľ mal štyri samostatné výstavy. Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1994 v Padine. Vystavoval aj v rámci približne 60. kolektívnych výstav doma a v zahraničí.