Elektronická Encyklopédia slovenského insitného umenia v Srbsku
 
Prvá multimediálna elektronická Encyklopédia slovenského insitného umenia v Srbsku bola prezentovaná 18. Februára roku 2011.

V nej je zahrnutých 60 maliarov počnúc tými najstaršími narodenými v rokoch 1906, 1908 a 1909 Vladimíra Boboša, Márie Máľachovej a Jána Sokola, cez tých svetoznámych Martina Jonáša, Zuzany Chalupovej a ďalších, až po najmladších, končiac 19- ročnou Saňou Stvorcovou. Encyklopédia obsahuje tiež i vyše tisíc reprodukcií uvedených autorov.
 
 
Objektív Jána Špringeľa zvečnil realizátorov elektronickej "Encyklopédie slovenského insitného umenia v Srbsku" pod ktorú sa podpisuje UNESCO a Pavel Babka