"Dunav poistenie" hostiteľom výstavy "Panónska miniatúra"
 
V organizácii "Dunav ars" v miestnostiach "Dunajského umeleckého výkladu" Spoločnosť "Dunav poistenie" usporiadala výstavu diel z bohatej zbierky insitného umenia galérie "Babka" z Kovačice. Výstavu "Panónska miniatúra" skupiny autorov inšpirovaných výjavmi z vidieckeho života na rovine, 28 októbra o 19. hodine zahájili slovenský veľvyslanec v Srbsku J.E. Ján Varšo a generálny riaditeľ spoločnosti " Dunaj poistenie" Marko Ćulibrk.
 
"Výstava v Dunaj poistení symbolizuje spojitosť medzi našou spoločnosťou s vynikajúcimi umeleckými dielami a ich autormi v Srbsku, tentoraz zo zorného uhla insitného maliarstva. Srbsko sa má čím pochváliť svetu a Európe, a želaním Dunaj poistenia je prispieť k spoločnej prezentácii našich národných a kultúrnych hodnôt, " - povedal Dr. Marko Ćulibrk, generálny riaditeľ Spoločnosti. Dvere najväčšieho domáceho poisťovacieho ústavu v Ulici macedónskej číslo 4 pre verejnosť budú otvorená do 16. novembra.
 
Rovnomennou výstavou nainštalovanou v galérii "Babka" v Kovačici 21. februára 2014 by sa mal osláviť UNESCOv Medzinárodný deň materinského jazyka, a predstaviť ňou časť umeleckých diel panónskych umelcov insity, predstaviteľov desiatich stredoeurópskych jazykov. Vynaložením úsilia Pavla Babku, zakladateľa tejto známej galérie, insitné umenie z Kovačice si povšimol i Maroš Ševčovič, podpredseda Európskej komisie a patrón medzinárodnej výstavy "Panónska miniatúra", ktorá sa zrealizuje v roku 2014, čím sa aj uzná autentickosť vojvodinskej insity na medzinárodnej úrovni.
 
Spoločnosť "Dunaj poistenie" naplno podporuje projekty v oblasti kultúrneho a umeleckého dedičstva Srbska . Ako spoločensky zodpovedná firma , ktorá uznáva skutočnú hodnotu, "Dunaj poistenie" je spoľahlivým partnerom akcií, ktoré obohatia ducha a prispejú k podpore kultúrnych úspechov našej krajiny.
 
Dunaj poistenie PR
[29.10.2013 11:50]