1. októbra 2013 v Bratislave vernisáž
 
SLOVENSKÉ INSITNÉ UMENIE ZO SRBSKA ZO ZBIERKY GALÉRIE BABKA KOVAČICA
СЛОВАЧКА НАИВНА УМЕТНОСТ ИЗ СРБИЈЕ ИЗ ЗБИРКЕ ГАЛЕРИЈЕ БАБКА КОВАЧИЦА
SLOVAK NAIVE ART FROM SERBIA COLLECTION OF GALLERY BABKA KOVAČICA
 
Slávnostné otvorenie výstavy Slovenské insitné umenie zo Srbska zo zbierky Galérie Babka Kovačica sa uskutoční dňa 1. októbra 2013 o 16.00 hod. v Dvorane Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP 33, Bratislava. Záštitu nad výstavou prevzali ministri zahraničných vecí Slovenskej republiky a Republiky Srbsko Miroslav Lajčák a Ivan Mrkić. Prezentovaný bude i katalóg.