15 rokov maľbami pestujú materčinu
 
Obrazy hovoria univerzálnym jazykom a aj z toho dôvodu v Galérii Babka v Kovačici pred 15. rokmi maľbami začali oslavovať 21. február Medzinárodný deň materinského jazyka. „...snažil som sa nájsť spojitosť medzi materinským jazykom a insitným maliarstvom. Uvedomil som si, že každý maliar maľuje obraz vo svojom rodnom jazyku a my, zatiaľ čo sa naň pozeráme, si ho vyložíme v tom svojom vlastnom. Naše výstavy sú založené práve na tomto princípe v zmysle, že každý z autorov sa nám prihovára v tom svojom materinskom jazyku." Hovorí majiteľ Galérie Babka Pavel Babka a dodáva, že sa na tohtoročné jubileum náležite priprávajú. Oslavy 15 rokov Medzinárodného dňa materinského jazyka, vyhláseného UNESCO-m, v Galérii Babka Kovačica budú prebiehať pod záštitou Eduarda Kukana, šéfa Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy so Srbskom, Maje Gojkovićovej, predsedníčky Národného zhromaždenia Srbska a Ireny Vojackovej-Solorano, koordinátorky Spojených národov v Srbsku.
 
 
„ Premýľal som o tom, čo by to mohlo prakticky znamenať pre naše prostredie v Kovačici, keďže tu máme viac ako 5.000 obyvateľov pre ktorých je materinským jazykom slovenčina, iba 5 kilometrov od Kovačice smerom na západ pre približne 4.000 ľudí v dedinke Debeljača je materinským jazykom maďarčina, 10 kilometrov severne od Kovačice sa nachádza dedinka Uzdín, v ktorej pre 3.000 ľudí je materinským jazykom rumunčina, zatiaľ čo 10 kilometrov južne od Kovačice je Crepaja, kde je pre 4.000 ľudí materinským jazykom srbčina. Uvedomil som si, že taká diverzita jazykov na takom malom geografickom priestore je skutočným fenoménom a pretrváva už viac ako 200 rokov.
 
 
Keďže je primárnou snahou Galérie Babka propagácia insitného umenia a insitných maliarov z Kovačice a z okolitých dedín, snažili sme sa nájsť spojitosť medzi materinským jazykom a insitným maliarstvom. Hovorí Pavel Babka a dodáva: „Túto koncepciu čoskoro uznali a vrúcne prijali aj naši priatelia a partneri zo srbského národného tímu Spojených národov a z UNESCO, európski komisári pre kultúru, predstavitelia medzinárodných inštitúcií v Srbsku a na Balkáne ako aj ministri kultúry susedných krajín, ktorí nás podporovali počas uplynulých 15 rokov v našej horlivej práci a v propagovaní jazykovej a kultúrnej diverzity. A navyše, každý rok organizujeme okrúhly stôl"
 
 
Pri príležitosti 21. februára Medzinárodného dňa materinského jazyka v Galérii Babka v Kovačici Otvorená bude výstava Omaľované tekvice – Panónske miniatúry a usporiadaná bude tribúna na tému Politický a spoločenský kontext pre vznik insitného maliarstva v Juhoslávii.
 
Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský