Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku/ Словачко наивно сликарство у Србији/ Slovak naive Art in Serbia
 
Insitné umenie predstavuje dôležitý prvok etnokultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, podľa ktorého je známa aj vo svete. Slovenskí umelci vytvárajú maliarske narácie a detailne zaznamenávajú farbami príbehy z každodenného života. Na plátne sú zobrazené elementy hmotnej a nehmotnej kultúry (ľudové kroje, zvyky súvisiace s ročným a životným cyklom, atď.) tak ako ich umelci videli, zapamätali si alebo si ich predstavili.
 
Uvádza Gordana Blagojević v katalógu Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku – zbierka obrazov Galérie Babka z Kovačice / Словачко наивно сликарство у Србији – колекција Галерије Бабка Ковачица / Slovak naive Art in Serbia – Collection of Paintings from Babka Gallery, Kovacica. Katalóg v týchto dňoch vyšiel spod tlače a je trojjazyčný.
 

 
Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku – zbierka obrazov Galérie Babka z Kovačice / Словачко наивно сликарство у Србији – колекција Галерије Бабка Ковачица / Slovak naive Art in Serbia – Collection of Paintings from Babka Gallery, Kovacica.