Kovačická insita - nehmotné dedičstvo
 
Stredisko pre nehmotné dedičstvo pôsobiace v rámci Etnografického múzea v Belehrade na sklonku roka 2012 predstavilo Národný register s 27 pôvodných kultúrnych hodnôt, ktoré v Srbsku treba ochrániť a zachovať im autentickosť. Sú to niektoré typické zvyky, hudba a iná umelecká tvorba, medzi iným aj insitné umenie kovačických Slovákov. Takto sa kovačická maliarska tvorba bude môcť uchádzať o svoje miesto na zozname svetového dedičstva a dostať sa na listinu UNESCO. Okrem maliarov, ktorí vypestovali insitnú kovačickú svojskosť, zásluha za toto osobitné vyzdvihnutie kovačickej insity, patrí aj Pavlovi Babkovi.
 
Pavel Babka, riaditeľ a majiteľ Galérie Babka vyše 20 rokov vynakladá úsilie o zviditeľnenie kovačickej insity a jej zaradenie do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstvo UNESCO. V posledných rokoch aktivity v tom smere zintenzívňoval a organizoval nielen výstavy (dvakrát aj v sídle Európskej komisie v Bruseli) ale aj rôzne podujatia a odborné porady.
 
„Ak radi naslúchate tichu, rovine, ak Vás nadchýnajú nekonečné obilné a slnečnicové lány, ak máte radi zvuk huslí, krásu koní a zvierat na dedinskom dvore, ak ste ctiteľmi úprimného insitného umenia; ak máte potešenie z kvetov a slnka; ak radi snívate, ak radi milujete, ak vám je potrebná útecha, inšpirácia; ak ste si zachovali dieťa v sebe – ja viem, kam máte zájsť, poznám to miesto. Tam sa veľké stáva ešte väčším, malé ešte menším, červené ešte červenším, ľudia ešte ľudskejšími. To je Kovačica...
 
...Preto Srbsko podporilo slovenskú insitnú maľbu a zaradilo ju na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ako neoddeliteľné a veľmi hodnotné kultúrne dedičstvo Srbska." Povedala veľvyslankyňa Srbska v Slovenskej republike Radmila Hrustanović.