Vážení Bratislavčania a vážení ctitelia insitného umenia
 
Čo majú spoločné títo ľudia: Novak Đoković, Marián Vajda, The Rolling Stones, Jennifer Lopez, španielska kráľovná Sofia, posádka Apollo – prvý človek na Mesiaci Neil Armstrong, bývalý americký prezident Ronald Reagan, francúzsky Francois Mitterand a ďalší? Spája ich kovačická insita a všetci oni buď navštívili Kovačicu, alebo vlastnia obraz či maľovaný šamlík slovenských insitných maliarov zo Srbska. A vlastniť obraz alebo omaľovaný predmet z Galérie Babka Kovačica je otázkou prestíže a tiež znamená mať zmysel pre umenie.
 

Čítať ďalej: Vážení Bratislavčania a vážení ctitelia insitného umenia

Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku/ Словачко наивно сликарство у Србији/ Slovak naive Art in Serbia
 
Insitné umenie predstavuje dôležitý prvok etnokultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, podľa ktorého je známa aj vo svete. Slovenskí umelci vytvárajú maliarske narácie a detailne zaznamenávajú farbami príbehy z každodenného života. Na plátne sú zobrazené elementy hmotnej a nehmotnej kultúry (ľudové kroje, zvyky súvisiace s ročným a životným cyklom, atď.) tak ako ich umelci videli, zapamätali si alebo si ich predstavili.
 

Čítať ďalej: Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku/ Словачко наивно сликарство у Србији/ Slovak naive Art in...

Kovačická insita - nehmotné dedičstvo
 
Stredisko pre nehmotné dedičstvo pôsobiace v rámci Etnografického múzea v Belehrade na sklonku roka 2012 predstavilo Národný register s 27 pôvodných kultúrnych hodnôt, ktoré v Srbsku treba ochrániť a zachovať im autentickosť. Sú to niektoré typické zvyky, hudba a iná umelecká tvorba, medzi iným aj insitné umenie kovačických Slovákov. Takto sa kovačická maliarska tvorba bude môcť uchádzať o svoje miesto na zozname svetového dedičstva a dostať sa na listinu UNESCO. Okrem maliarov, ktorí vypestovali insitnú kovačickú svojskosť, zásluha za toto osobitné vyzdvihnutie kovačickej insity, patrí aj Pavlovi Babkovi.
 

Čítať ďalej: Kovačická insita - nehmotné dedičstvo