Medzinárodný deň materinského jazyka
 
Prehľad doterajších osláv Svetového dňa materinského jazyka v Kovačici
 
21. 02. 2001.
Téma okrúhleho stola: Význam materinského jazyka v zachovaní ľudového a tradičného umenia
Autor hlavného referátu: prof. Dr. Mária Myjavcová, Univerzita Nový Sad
V Galérii Babka: Zuzana Vereský – samostatná výstava

21. 02. 2002.
Téma okrúhleho stola: Jazyk – právo a bohatstvo voľby
Autor hlavného referátu: prof. Dr. Svenka Savić, Univerzita Nový Sad
V Galérii Babka: Kolektívna výstava - Z. Vereský, D. Milojević, L. Dvoračko a A. Mezin

21. 02. 2003.
Téma okrúhleho stola: Insitné maliarstvo dnes – Aký je vzťah medzi výtvarným umením a materinským jazykom?
Autor hlavného referátu: Vyšší kustód, Múzeum insitného umenia Jagodina
V Galérii Babka: Ukážka z nadchádzajúcej výstavy v UNESCO

21. 02. 2004.
Téma okrúhleho stola: Ochrana autorských práv z oblasti tradičných vedomostí
Autor hlavného referátu: Dr. Aleksandar Petrović, Ústav pre intelektuálne vlastníctvo
V Galérii Babka: Panónske miniatúry

21. 02. 2005.
Téma okrúhleho stola: Úloha srbskej a slovenskej strany v ochrane a udržateľnom rozvoji Kovačice
Autor hlavného referátu: Borislav Šundrić, Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko; Dr. Ján Babík, Ministarstvo Slovenskej republiky
V Galérii Babka: Medzinárodná výstava - Panónske miniatúry

21. 02. 2006.
Téma okrúhleho stola: Čo je to nehmotná kultúra – Ako ju rozoznať a ako zachovať
Autor hlavného referátu: Vesna Filipović-Nikolić, Ministerstvo zahraničných vecí SCG
V Galérii Babka: Výstava inšpirovaná pôvodnou ľudovou hudbou v materinskej reči

21. 02. 2007.
Téma okrúhleho stola: Kde je kovačické insitné umenie XXI. storočia?
Autor hlavného referátu: Pavel Babka
V Galérii Babka: Ukážka z nadchádzajúcej výstavy v Európskej komisii v Bruseli

21. 02. 2008.
Téma okrúhleho stola: Význam materinského jazyka v zachovaní autentickosti tvorby
Autor hlavného referátu: prof. Dr. Zorica Tomić, kulturologička
V Galérii Babka: Kolektívna výstava - K. Ďurišová, E. Husáriková, Z. Vereský, Z. Jarmocký, V. Svetolíková, N. Korenj

21. 02. 2009.
Tribúna: Rómska kultúra a jej vplyv na kultúru iných národnostných spoločenstiev
Autor hlavného referátu: Sofka Vasiljković, podpredsedníčka Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny v Srbsku
V Galérii Babka: Výstava Život Rómov – inšpirácia vojvodinskými insitnými maliarmi

21. 02. 2010.
Tribúna; Autor úvodného referátu: Jasna Zrnović, generálna tajomníčka Národnej komisie Srbska pre spoluprácu s UNESCO
V Galérii Babka: Kolektívna výstava - A. Mezin, Z. Vereský, R. Markov, K. Babka, N. Mijailović

21. 02. 2011.
Tribúna: Význam materinského jazyka v zachovaní ľudového a tradičného umenia národnostných menšín a etnických spoločenstiev v Srbsku
V Galérii Babka: Prezentácia prvej multimediálnej encyklopédie o slovenskom insitnom maliarstve v Srbsku

21. 02. 2012.
Tribúna: Ústna tradícia národnostných menšín ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska
Autor hlavného referátu: Dušicа Živković, námestníčka ministra pre kultúrne dedičstvo a predsedníčka Národného výboru pre kultúrne nehmotné dedičstvo Srbska
V Galérii Babka: výstava, Kovačica – Mekka svetovej insity

21. 02. 2013
Tribúna: Multikultúrne mestá panónskeho priestoru
Autor hlavného referátu: prof. Dr. Catherine Horel, vedecká poradkyňa Národného strediska pre vedecký výskum (CNRS), Paríž
V Galérii Babka: výstava Panónska miniatúra, Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry v Kovačici