Др. Гордана Благојевић:

Словачко наивно сликарство у Србији / Етно-антрополошка студија идентитетских пракси
 

„Наивно сликарство представља битан елемент етнокултурног идентитета словачке националне мањине у Србији, по коме је позната и у свету. Словачки сликари стварају ликовне наративе до детаља бележећи бојама приче из свакодневног живота. На платнима су приказани елементи материјалне и нематеријалне културе (народне ношње, обичаји у вези са годишњим и животним циклусом и сл.) онако како су их уметници видели, запамтили или замислили.
 
Од средине 20. века до данас у овим местима стварало је и излагало на изложбама преко 60 особа оба пола.
 
Словачко наивно сликарство у Србији изнедрило је велики број плодних стваралаца чија дела као део словачког културног наслеђа, културног наслеђа Србије и светске културне баштине представљају занимљив терен за даља етнолошка и антрополошка истраживања."

др Гордана Благојевић
Виши научни сарадник у Етнографском институту САНУ1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1. Овај текст је резултат рада на пројекту број 177027: Мултиетницитет, мултукултурализам, миграције – савремени процеси, који финансира Министарство за просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.