Galerija Babka

Privatna Galerija naivne umetnosti Babka je osnovana 1991 a njen osnivač i vlasnik je Pavel Babka. Zahvaljujući galeriji dela kovačičke naive su bila zastupljena na mnogim svetskim izložbama: EXPO 92 u Sevilji, EXPO 96 u Lisabonu, EXPO 2000 Hanover, EXPO 2006 Aichi - Japan, Međunarodni fond u Vašingtonu, OEBS u Beču, UNICEF u Ženevi, UNESCO u Parizu itd. Predstavljala se i u Briselu, Strazburu i Tokiju.
 
UNESCO je Galeriju Babka 2001 godine proglasio za svetski centar izdavačke delatnosti naivnog slikarstva.
 
U Galeriji Babka redovno svake godine 21. februara se održava Dan maternjeg jezika. Jedan od ciljeva Galerije Babka je uvrstiti kovačičku naivnu umetnost na listu svetske baštine . Takođe je planirana izgradnja Etnocentra Babka. U 2011 Galerija Babka je predstavila prvu multimedijalnu slovačku Enciklopediju naivne umetnosti u Srbiji a u 2013 je izdala štampani katalog - u njemu je predstavljeno 63 slovačkih naivnih slikara iz Srbije.