Najkompletniji katalog slovačkih naivnih slikara
 
Galerija Babka Kovačica je u elektronskoj formi izdla i "Enciklopediju naivne umetnosti Slovaka u Srbiji " a njeno izdavanje je podržao UNESCO. U pripremi je takođe i štampano izdanje enciklopedije slovačke naivne umetnosti u Srbiji a ovih dana je izdat katalog, u kojem je predstavljeno 63 slovačkih naivnih slikara iz Srbije. Urednik kataloga je Pavel Babka a autor tekstova Dr.Gordana Blagojević.
 
„Danas, 01.oktobra 2013. godine kada obeležavamo 22 godine od osnivanja Galerije Babka Kovačica (galerija je osnovana 01.10.1991.godine) izdajemo ovu publikaciju kao najkompletniji prikaz svih 63 slikara na jednom mestu, od najstarijeg Vladimira Boboša rodjenog 1906. godine do najmladje Sanje Stvorcove, rodjene 1992. godine," – naveo je Pavel Babka.