1. oktobra 2013 u Bratislavi vernisaž
 
СЛОВАЧКА НАИВНА УМЕТНОСТ ИЗ СРБИЈЕ ИЗ ЗБИРКЕ ГАЛЕРИЈЕ БАБКА КОВАЧИЦА
SLOVENSKÉ INSITNÉ UMENIE ZO SRBSKA ZO ZBIERKY GALÉRIE BABKA KOVAČICA
SLOVAK NAIVE ART FROM SERBIA COLLECTION OF GALLERY BABKA KOVAČICA
 
 
 
Министарство спољних и европских послова Словачке републике
Министарство културе Словачке републике
Министарство спољних послова Републике Србије
Бибиана, међународни дом уметности за децу, Братислава
Фондација Бабка Ковачица, Србија
 
срдачно Вас позивају на свечано отварање изложбе
 
СЛОВАЧКА НАИВНА УМЕТНОСТ ИЗ СРБИЈЕ
ИЗ ЗБИРКЕ ГАЛЕРИЈЕ БАБКА КОВАЧИЦА
 
Која ће се одржати дана 1. октобра 2013 у 16.00 часова
У Дворани Министарства културе СР,
Трг СНП 33, Братислава
 
Покровитељство над изложбом су преузели:
 
Мирослав Лајчак
потпредседник владе и министар спољних и европских послова Словачке републике
 
Иван Мркић
министар спољних послова Републике Србије