Međunarodni dan maternjeg jezika
 
Pregled dosadašnjih obeležavanja Svetskog dana maternjeg jezika u Kovačici

21. 02. 2001.
Tema okruglog stola: Značaj maternjeg jezika u očuvanju narodne i tradicionalne
umetnosti
Autor glavnog referata: Prof. dr. Marija Mijavcova, Univerzitet Novi Sad
U galeriji Babka: Zuzana Veresky - samostalna izložba

21. 02. 2002.
Tema okruglog stola: Jezik - pravo i bogatstvo izbora
Autor glavnog referata: Prof. dr. Svenka Savić, Univerzitet Novi Sad
U galeriji Babka: Kolektivna izložba - Z. Veresky, D. Milojević, L. Dvoračko i A. Mezin

21. 02. 2003.
Tema okruglog stola: Naivno slikarstvo danas - Kakav je odnos između likovne umetnosti i maternjeg jezika?
Autor glavnog referata: Viši kustos Marija Vračević, Muzej naivne umetnosti Jagodina
U galeriji Babka: Insert iz predstojeće izložbe u UNESCO

21. 02. 2004.
Tema okruglog stola: Zaštita autorskih prava na polju tradicionalnih znanja
Autor glavnog referata: Dr. Aleksandar Petrović, Zavod za intelektualnu svojinu
U galeriji Babka: Panonska minijatura

21. 02. 2005.
Tema okruglog stola: Uloga srpske i slovačke strane u zaštiti i održivom razvoju
Kovačice
Autor glavnog referata: Borislav Šundrić, Ministarstvo kulture Republike Srbije; Dr. Jan Babik, Ministarstvo Republike Slovačke
U galeriji Babka: Međunarodna izložba - Panonska minijatura

21. 02. 2006.
Tema okruglog stola: Šta je to nematerijalna kultura - Kako je prepoznati i kako je sačuvati?
Autor glavnog referata: Vesna Filipović-Nikolić, Ministarstvo spoljnih poslova SCG
U galeriji Babka: Izložba inspirisana izvornom muzikom na maternjem jeziku

21. 02. 2007.
Tema okruglog stola: Gde je naivno slikarstvo Kovačice XXI veka?
Autor glavnog referata: Pavel Babka
U galeriji Babka: Insert iz predstojeće izložbe u Evropsoj komisiji u Briselu

21. 02. 2008.
Tema okruglog stola: Značaj maternjeg jezika u očuvanju autentičnosti stvaralaštva
Autor glavnog referata: Prof. dr. Zorica Tomić, kulturolog
U galeriji Babka: Kolektivna izložba - K. Đurišova, E. Husarikova, Z. Vereski, Z. Jarmocki, V. Svetolikova, N. Korenj

21. 02. 2009.
Tribina: Romska kultura i uticaj na kulturu drugih nacionalnih zajednica
Autor glavnog referata: Sofka Vasiljković, podpredsednik Nacionalnog saveta Nacionalne manjine Roma u Srbiji
U galeriji Babka: Izložba Život Roma - inspiracija naivnim slikarima Vojvodine

21. 02. 2010.
Tribina; Autor uvodnog referata: Jasna Zrnović, generalni sekretar Nacionalne komisije Srbije za saradnju sa UNESKO
U galeriji Babka: Kolektivna izložba - A. Mezin, Z. Vereski, R. Markov, K. Babka, N. Mijailović

21. 02. 2011.
Tribina: Značaj maternjeg jezika u očuvanju narodne i tradicionalne umetnosti nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Srbiji.
U galeriji Babka: Promocija prve multimedijane enciklopedije o slovačkom naivnom slikarstvu u Srbiji.

21. 02. 2012.
Tribina: Usmena tradicija nacionalnih manjina kao deo nematerijalne kulturne baštine Srbije
Autor glavnog referata: Dušicа Živković, pomoćnicа ministrа zа kulturno nаsleđe i predsednicа Nаcionаlnog komitetа zа kulturno nemаterijаlno nаsleđe Srbije
U galeriji Babka: Izložba, Kovačica – Meka svetske naive
 
21. 02. 2013.
Tribina: Multikulturni gradovi panonskog prostora
Autor glavnog referata: Prof. dr. Katrin Horel, naučni savetnik Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS), Pariz
U galeriji Babka: izložba Panonska minijatura, Košice 2013 – Evropska prestonica kulture u Kovačici.